Read more about the article Kto może zostać komornikiem?
kto może zostać komornikiem?

Kto może zostać komornikiem?

Osoby, które zamierzają zostać komornikami sądowymi, muszą spełnić ściśle określone warunki. To profesja wymagająca nie tylko wykształcenia prawniczego, ale i przestrzegania wysokich standardów etycznych. Komornikiem sądowym może zostać osoba o…

0 Komentarzy

Jak wybrać komornika?

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieterminowych płatności od kontrahentów. Często, po wielu miesiącach wysyłania ponagleń, decydują się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Po jakimś czasie mają w ręku nakaz lub wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na tym etapie pozostaje już tylko jedna kwestia do rozwiązania: jak wybrać komornika?

(więcej…)

0 Komentarzy

Skąd czerpać informacje o licytacjach?

Komornik dokonując tzw. obwieszczenia o licytacji nieruchomości ma obowiązek ogłosić to co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym i w lokalu organu gminy właściwych miejscem położenia nieruchomości. Oznacza to, że na tablicy ogłoszeń w Sądzie, czy Urzędzie Gminy możemy sprawdzać, jakie nieruchomości będą wystawiane na publiczną licytację.

(więcej…)

0 Komentarzy

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, w ramach której, przy zastosowaniu określonych środków przymusu, dąży do wyegzekwowania (ściągnięcia) z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, czyli np. dla banku z tytułu niespłaconego kredytu.

(więcej…)

0 Komentarzy