Komornik Milanówek

Komornik Sądowy Izabella Osial, prowadząca Kancelarię Komorniczą nr V przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, realizuje obowiązki związane z egzekwowaniem należności od dłużników również na terenie Milanówka. W ramach swojego rewiru komorniczego obejmującego także miasto Milanówek, Izabella Osial wykonuje szereg czynności egzekucyjnych.

Komornik Izabella Osial w szczególności poszukuje majątku dłużnika, korzystając z następujących systemów wspomagających prowadzenie postępowania: elektroniczne zapytania o rachunki bankowe (OGNIVO), elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, elektroniczne zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPIK), Elektroniczne Księgi Wieczyste (eKW), ściśle współpracując z wierzycielem, aby jak najszybciej zaspokoić jego roszczenia.

Egzekucja majątkowa to jedno z działań, które Komornik Izabella Osial może podejmować na terenie Milanówka. Obejmuje ona zajęcie majątku dłużnika, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Przykłady takich działań obejmują zajęcie wynagrodzenia, kont bankowych, środków transportu czy nieruchomości. Komornik Izabella Osial może przeprowadzić licytacje majątku dłużnika, w celu uzyskania środków na pokrycie należności wierzyciela. Licytacje mogą obejmować zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

W ramach swoich obowiązków, Komornik Izabella Osial może doręczyć dłużnikowi korespondencję sądową, taką jak nakazy zapłaty.

Komornik Izabella Osial, na terenie miasta Milanówka może podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia roszczeń wierzyciela, jeśli zachodzi ryzyko, że dłużnik będzie próbował ukryć swoje mienie.

Komornik Izabella Osial, w miejscowości Milanówek realizuje swoje zadania z poszanowaniem praw dłużnika oraz wierzyciela. Jeśli potrzebujesz informacji na temat czynności egzekucyjnych realizowanych przez Komornika Izabellę Osial w Milanówku, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Komorniczą nr V.