Wzory wniosków komorniczych

Wniosek o egzekucję w sprawach cywilnych   

Wniosek o egzekucję opróżnienie lokalu

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek egzekucyjny 

Wniosek egzekucyjny to dokument, który służy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Wniosek ten zawiera informacje o dłużniku oraz wierzycielu, a także określa przedmiot egzekucji, czyli rzecz lub pieniądze, które mają być przekazane wierzycielowi. Wniosek egzekucyjny może zostać złożony przez wierzyciela lub przez osobę upoważnioną przez wierzyciela do prowadzenia egzekucji.

Do złożenia wniosku komorniczego konieczne jest dokładne wskazanie świadczenia oraz związanych z nim kwestii, jakich żąda wierzyciel. Wierzyciel, czyli osoba, wobec której zostało zaciągnięte i niespłacone zobowiązanie, może wymagać zarówno spłaty długu w postaci gotówki, jak i wykonania usługi lub oddania rzeczy, za którą nie zapłacono.

Najczęściej wniosek do komornika dotyczy spłat zobowiązań finansowych. W ich przypadku należy wskazać wysokość kwoty, ale również towarzyszące im koszty dodatkowe, jak odsetki, opłatę za prowadzenie procesu, sumę kosztów wszystkich poprzednich egzekucji oraz tych związanych z wydaniem klauzuli wykonalności.

Wzory wniosków komorniczych

Zgodnie z art. 760 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, za Dz. u. 1964 Nr 43, poz. 296, wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji pisemnie lub ustnie do protokołu. Wzory wniosków komorniczych są dość uniwersalne. Należy na nich wskazać w pierwszej kolejności datę oraz dane organu, do którego zwraca się wierzyciel. W kolejnym etapie konieczne jest wskazanie wnioskodawcy oraz danych dłużnika. Należy też od razu wskazać tytuł wykonawczy, w tym  sąd wydający orzeczenie, sygnaturę sprawy oraz datę.

W treści wniosku musi znaleźć się świadczenie podlegające egzekucji. Wniosek musi zawierać też informacje o sposobie egzekucji. Mowa tu o egzekucji z tytułu posiadania ruchomości lub nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, posiadanych praw majątkowych czy innych wierzytelności, użytkowania wieczystego.

Jak złożyć wniosek egzekucyjny i co powinien zawierać?

Aby złożyć wniosek egzekucyjny, należy zgłosić się do komornika sądowego w miejscu zamieszkania dłużnika lub w miejscu, gdzie dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Wniosek egzekucyjny można również złożyć przez Internet, korzystając z elektronicznej platformy do prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

 Wniosek egzekucyjny musi zawierać następujące informacje:

  • dane wierzyciela i dłużnika,
  • przedmiot egzekucji (np. kwota pieniędzy),
  • kwotę długu oraz ewentualne odsetki, koszty sądowe,
  • składniki majątkowe dłużnika, z których prowadzona ma być egzekucja.