Izabella Osial

Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Błonie, Leszno, Kampinos, Milanówek, Podkowa Leśna

Grodzisk Mazowiecki

Licytacja nieruchomości, ruchomości sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego

Licytacja nieruchomości

Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń

Informacje
O stronie

Komornik Grodzisk Mazowiecki

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii komorniczej, o planowanych licytacjach oraz umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu kancelarii komorniczej w Grodzisku Mazowieckim, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać wnioski niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wykonywane czynności

Jest podstawowym obowiązkiem komornika. Wierzyciel kierując do komornika sądowego wniosek wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym, może żądać wyegzekwowania należności w nim określonej.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wyróżnia się następujące czynności: wydanie rzeczy ruchomej, opróżnienie i wydanie nieruchomości, statku bądź pomieszczenia dłużnika, zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze jej sprzedaży w trybie licytacji publicznej.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Jeszcze przed uzyskaniem tytułu wykonawczego uprawniony może uzyskać zabezpieczenie swojego roszczenia, kierując do komornika sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Zabezpieczenie roszczeń

Sporządzenie spisu inwentarza jest niezbędne, aby spadkobierca mógł w pełni skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku tzw. wartości czystej spadku.

Spis inwentarza

Protokół stanu faktycznego służy dokonaniu obiektywnego opisu stanu rzeczy bądź okoliczności zastanych przez komornika w chwili jego sporządzenia.

Protokół stanu faktycznego

Na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów możliwe jest przeprowadzenie sprzedaży przedmiotu zastawionego w celu wyegzekwowania należności zabezpieczonej tym zastawem.

Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego

Formularz kontaktowy