You are currently viewing Kiedy i jak złożyć wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej?
wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej

Kiedy i jak złożyć wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej?

Wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej jest ostatnim etapem całego procesu odzyskiwania długu. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyrok sądu z klauzulą wykonalności – stanowi ona potwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawomocnił się i może zostać przekazany do wykonania komornikowi.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej musi zawierać:

oznaczenie komornika. W przypadku wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel musi oświadczyć, że korzysta z prawa wyboru komornika (powołując się na 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji);
oznaczenie stron – dokładne dane wierzyciela i dłużnika – zarówno dane osobowe jak i adresowe;
wskazanie tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego ma zostać wszczęta egzekucja, oraz informacja, że jest się w jego posiadaniu;
szczegóły dotyczące egzekwowanego świadczenia – dokładna kwota wynikająca z tytułu wykonawczego, wysokość dochodzonych kosztów (np. sądowe) oraz określenie czy dłużnik ma zostać obciążony kosztami komorniczymi;
wskazanie rodzaju egzekucji i zakresu jej przeprowadzania.
Każdy wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany przez wierzyciela. Niezbędne też są załączniki – tytuł wykonawczy, na podstawie którego zostanie podjęta egzekucja, ewentualnie jakieś inne dokumenty. Przed złożeniem wniosku, zawsze można skontaktować w komornikiem, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości ( https://komornikgrodzisk.pl)
Gotowy wniosek o wszczęcie egzekucji można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii komorniczej. Tylko poprawnie wypełniony wniosek stanowi podstawę wszczęcie egzekucji komorniczej – w przypadku błędów lub braków, komornik wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia.
Pobierz wzory wniosków egzekucyjnych: https://komornikgrodzisk.pl/wzory-wnioskow/