Komornik sądowy – co zajmuje w pierwszej kolejności?

  • Post category:Prawo

Komornik sądowy grodzisk

Działalność komornika sądowego jest ściśle regulowana przez prawo

Warto wiedzieć, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Działalność ta jest ściśle uregulowana przez pierwszy artykuł ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik będący funkcjonariuszem publicznym ma prawo do zajęcia mienia należącego do dłużnika. Kodeks Postępowania Cywilnego mówi, że zajęciu podlega rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę (dłużnikowi należy pozostawić równowartość najniższej krajowej płacy minimalnej), wierzytelności od innych podmiotów, ruchomości i nieruchomości oraz papiery wartościowe.

Jakie składniki majątku komornik zajmuje w pierwszej kolejności?

Wiele osób szczególnie interesuje jakie mienie komornik zajmuje w pierwszej kolejności. Co ciekawe, przepisy nie regulują co komornik powinien zająć w pierwszej kolejności. Przepisy określają jedynie, że komornik powinien zastosować środki egzekucyjne, które są jak najmniej uciążliwe dla dłużnika. Praktyka pokazuje, że najczęściej jest to konto bankowe lub wynagrodzenie a dopiero w kolejnym etapie składniki majątku takie jak pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.

Oczywiście, niektórych składników majątku komornik zająć nie może. Przede wszystkim jest to wspomniane już powyżej wynagrodzenie do równowartości płacy minimalnej, które w 2021 roku wynosi około 2062zł netto oraz 2800zł brutto. Ponadto, komornik nie może zająć przedmiotów, które są niezbędne do życia takich jak lodówka, pralka, odzież lub zapas opału.