Ile może zabrać komornik?
Ile może zabrać komornik?

Ile może zabrać komornik?

Zmiany zachodzące w gospodarce nieuchronnie wpływają na wiele branż. Niestety nie wszyscy pracownicy i przedsiębiorcy wychodzą z sytuacji obronną ręką. Ich dochody spadają. Finansowe problemy dopadają również emerytów i rencistów, zmagających się na przykład z dodatkowymi wydatkami na leczenie. Długi rosną. Pojawia się podstawowe pytanie: ile może zabrać komornik? Przepisy regulują tę kwestię, uwzględniając wysokość i źródła dochodów.

Ile komornik może zabrać z pensji? W 2021 roku minimalna krajowa wynosi 2800 zł brutto, z których pracownik otrzymuje 2062 zł netto. Kwota wolna od zajęcia przez komornika równa jest minimalnej krajowej. Od tej zasady są wyjątki. Osoby poniżej 26 roku życia – zwolnione z płacenia podatku – otrzymują „na rękę” 2800 zł i tej wysokości kwota nie może być zajęta przez komornika. Innym wyjątkiem są dłużnicy zalegający z płaceniem alimentów.  Komornik może zająć takim osobom do 1680 zł brutto.

Ile komornik może zabrać z emerytury? Osobom z najniższym świadczeniem emerytalnym, wynoszącym w 2021 roku –1250,88 zł, komornik może zająć 150,93 zł. W przypadku wyższych emerytur zajęta kwota nie może przekroczyć 25 proc. wysokości świadczenia. Komornikowi nie wolno również przekroczyć kwoty wolnej od zajęcia (916,07 zł). Czy komornik może zająć 13 emeryturę? „Trzynastka” jest dodatkowym świadczeniem, które z punktu widzenia prawnego trafia do emeryta bez potrącenia komorniczego.